Sứ mệnh & Giá trị cốt lõi

SỨ MỆNH: “Bằng sự tâm huyết và sáng tạo, mang đến cho người tiêu dùng các loại thực phẩm tươi ngon, có giá trị dinh dưỡng cao đi kèm với các phương thức ẩm thực độc đáo, các dịch vụ tiện lợi nhằm góp phần nâng cao chất lượng đời sống ẩm thực của cộng đồng”.

 

 

CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI: "Sáng tạo - Tận tâm - Minh bạch - Hòa hợp - Công bằng"

  • Sáng tạo: Sáng tạo các giá trị mới, theo chuẩn mực chất lượng mới tốt hơn cho khách hàng, sáng tạo các phương thức mới mang lại hiệu quả cao hơn cho tập thể.
  • Tận tâm: Không phải các tiêu chuẩn chất lượng hay quy trình giám sát, sự tậm tâm, tâm huyết mới là yếu tố quan trọng tạo nên sự khác biệt của Chóp Chép Ngon.
  • Minh bạch: Liêm chính, trung thực trong ứng xử, trong giao dịch với tất cả các bên liên quan.
  • Hòa hợp: Thích nghi với các điều kiện hoàn cảnh khác nhau, tại từng giai đoạn khác nhau, vượt qua các khó khăn, nắm bắt các cơ hội để tiến về phía trước.
  • Công bằng: Luôn hài hòa giữa trách nhiệm và quyền lợi, luôn cân bằng lợi ích giữa các bên: khách hàng, nhân viên, nhà cung cấp, cộng đồng.