Thông Tin Thanh Toán

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Khách hành sử dụng 1 trong 2 hình thức thanh toán dưới đây để thực hiện thanh toán tiền phòng trên website chopchep.vn:

 

1. TIỀN MẶT

Khách hàng lựa chọn hình thức thanh toán này tại phần giỏ hàng khi đặt mua sản phẩm trên website chopchep.vn. Khách hàng thanh toán tiền mặt cho nhân viên được ủy nhiệm của Chopchep khi nhận được hàng khi lựa chọn hình thức thanh toán này.

 

2. CHUYỂN KHOẢN QUA NGÂN HÀNG

Khách hàng lựa chọn hình thức thanh toán này tại phần giỏ hàng khi đặt đơn đặt phòng trên website chopchep.vn. Khi sử dụng hình thức thanh toán này, Khách hàng sẽ nộp tiền/chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng theo thỏa thuận giữa Khách hàng và Chopchep.